Erik Höök

Beräkningsgruppchef
054-13 25 05
070-231 66 21
erik.hook@camatec.se

Jag är en analytisk, ifrågasättande och grundligt skolad ingenjör inom tillämpad beräkningsfysik med ett antal års relevant yrkeserfarenhet från både teoretisk tillämpning och den affärsmässiga sidan av verksamheten. På fritiden kan jag fly vardagen och återgå till ungdomen tack vare mina två störtsköna döttrar och familjens turer och äventyr. Vi delar ett stort motions- och friluftsintresse som jag blandar med mitt egna gitarrplinkande och motorcykelåkande.