Camatec – leverantör till Konecranes AB

2014-01-17

Camatec är numera leverantör till krantillverkaren Konecranes AB.
– Sedan ungefär ett år vänder sig Konecranes AB i Karlstad till oss när de behöver ett lyftredskap som inte finns i deras ordinarie sortiment, buy berättar Jonas Hermansson, kundansvarig för Konecranes AB vid Camatec.

Just nu håller Camatec på och räknar på ett antal lyftsaxar som Konecranes AB behöver för att kunna leverera rätt utrustning till en av sina kunder.
– Men det kan också röra sig om lyftbalkar och lyftok, helt enkelt olika applikationer som behöver komplettera Konecranes AB kranar för att dessa ska kunna lyfta just det som deras kund efterfrågar.
När Konecranes AB har specialbehov och vänder sig till Camatec är de ute efter en helhetslösning. Camatec gör beräkningarna, konstruerar, tillverkar utrustningen i samarbete med någon av sina lokala verkstadspartners och levererar till Konecranes AB.
– Detta är ett lokalt åtagande som passar oss väldigt väl, konstaterar Jonas Hermansson.

Nyheter