Carlfors Bruk – Maler på med nya kulkvarnar

2016-11-09

Camatec Industriteknik, med kontor i Karlstad och Västerås, har tillsammans med Wenmec i Kil fått i uppdrag att ta fram två stycken nya kulkvarnar till Carlfors Bruk i Huskvarna.

Carlfors Bruk producerar pigmentprodukter av aluminium i pasta-, pellets- och pulverform vilket bl.a. används i produkter så som lättbetong, lacker och sprängmedel.

Kulkvarnen är en nyckelkomponent i produktionen och utgör den utrustning som mal ner råvaran, så som aluminiumfolie, till fint pulver för vidare processering. Råvaran tumlar runt i en trumma med malsegment och kemikalier vilka bl.a. verkar som dam- och explosionsdämpare.

Projektet omfattar upp emot tusen mantimmar för Camatecs del och engagerar personal inom företagets samtliga verksamhetsområden vilket ligger väl i linje med vårt alltjämt ökande affärsben mot stora projekt och helhetsåtaganden säger projektansvarige Joakim Bengtsson på Camatec.

Nyheter