CAD plattform

Henriksdals Reningsverk

Camatecs arbetsplattformar förenklar tunneldrivningen i Henriksdals Reningsverk.

Camatec har vunnit upphandlingen av arbetsplattformar till ombyggnaden av Henriksdals reningsverk.

Henriksdals reningsverk byggs om under befintligt miljötillstånd som förbättringsåtgärder i väntan på ny miljödom då resterande linjer i reningsverket ska byggas om.

-Camatecs långa erfarenhet av gruv- och bergbrytningsutrustning kombinerat med vårt kunnande i att på kort tid utveckla kundanpassade maskiner gör att vi känner oss trygga i att ta oss an projektet, säger Johan Ljungner, vd på Camatec. Arbetsplattformarna skall vara klara att tas i drift i augusti i år. Projektet är Camatecs största enskilda affär hittills.

Om projektet
För att klara Stockholms snabba befolkningsökning behöver stadens vattenrening nu förnyas. Det befintliga reningsverket i Henriksdal utvecklas till ett av världens mest moderna reningsverk. Bromma reningsverk stängs och en ny avloppstunnel dras 30–90 meter under marken från Bromma till Henriksdal. Satsningen innebär att vattnet i Mälaren blir ännu renare, att utsläppen i Östersjön minskar och att transporter av avloppsslam genom bostadsområden försvinner.

Principiell layout på arbetsplatform

Principiell layout på arbetsplatform

Detta inlägg postades i Nyheter den av .

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *