Animering och visualisering

Animering och Visualisering

Animering och Visualisering

Med hjälp av animering och visualisering ger vi dig en bild, eller en film, av maskinen eller anläggningen innan den finns. Du kan se allt från enklare detaljer till avancerade tekniska skeenden. Redan från start är detta ett värdefullt verktyg i många projekt och du får ett bra beslutsunderlag innan tillverkningen påbörjas.
De som arbetar med animering och visualisering hos oss har konstruktions- och teknikbakgrund. Det innebär att resultatet verkligen är användbart och med stort fokus på funktion. Bra animeringar sparar både tid och pengar. De kan också användas i instruktionsböcker och servicemanualer. Pedagogiskt och tydligt.

Visar det som inte finns

I en mängd olika sammanhang finns det behov av att visa en verklighet som ännu inte existerar. Det är också ofta nödvändigt att testa och jämföra alternativa lösningar. Vi ger dig fotorealistiska bilder eller film på produkter som inte finns. Vi gör också omöjliga kameravinklar möjliga. Du får unika möjligheter att granska och korrigera din produkt innan den tillverkas. Detta sparar både tid och pengar.

Vi kan visa allt

Vi animerar och visualiserar allt från enkla detaljer till avancerade tekniska skeenden. Ofta utgår vi från ett befintligt 3D-CAD-underlag. Vi använder huvudsakligen visualiseringsverktyget 3ds Max.

Samarbete

Genom ett samarbete mellan våra CAD-system och grafiska program får du en perfekt visualisering av dina produkter, maskiner och anläggningar. En film eller en serie bilder beskriver ett händelseförlopp enklare än ord. Om du arbetar internationellt sparar du dessutom pengar eftersom du minimerar översättningsarbetet. Lägger du dessutom ut animeringen på Internet, når du den var du än befinner dig. Vi har mångårig erfarenhet av animeringar och visualiseringar.

Vi gör bland annat:

• 3D-animerad film

• 3D-bilder för tryck

• Presentationer

PDF med information om animering och visualisering [PDF]