Mobila och industriella automationssystem

Mobila och industriella automationssystem

Mobila och industriella automationssystem

Oavsett om du har behov av mobila eller industriella automationssystem har vi den kompetens som krävs för att lösa uppgiften. Ibland kan det handla om att optimera ett befintligt system, och ibland är det ett nytt som ska fram.
Vi börjar alltid med att, tillsammans med dig, ringa in vad maskinen, eller systemet, ska klara. Här är vi naturligtvis lyhörda för dina önskemål och vilken grad av automation du vill ha. Den tekniska specifikationen är viktig för att vi ska leverera rätt lösning.

Applikationen i fokus

Hur ska maskinen arbeta? Hur ser arbetscykeln ut? Att förstå applikationen är A och O för ett system som samspelar med sin mekanik. Det kan handla om energieffektivitet, precision eller tillförlitlighet. Om ni har svårt att specificera vilka faktorer som styr systemlösningen hjälper vi till att analysera vilka egenskaper som är viktigast för applikationen. Att ha rätt input till designarbetet av ett system är den enda vägen till ett lyckat resultat.

Resurs eller kompetensbehov?

Vår systemkunskap kan ni använda för att höja prestationen på er egen systemavdelning eller som komplement med kompetens för utredning och förstudier inför ett utvecklingsarbete av nya system. Dessutom kan vi tillsammans med våra maskinkonstruktörer genomföra framtagning av maskiner och produktionslinor där system ingår. Utefter era behov kan vi även genomföra montage och CE-märkning av startklar anläggning.

Verktyg

Vi har erfarenhet av systemdesign och komponentval inom både arbetande och styrande system. Mobil- och industrihydraulik, luft- och vattensystem liksom moderna        mobila och industriella styrsystem. Styrkan med vår kunskapsbredd är att välja i vilket system funktionen skall lösas, med en ventil eller i mjukvara. Vi jobbar i de mest förekommande Cad-miljöer och levererar dokumentation i det format ni önskar.

PDF med information om mobila och industriella automationssystem [PDF]