Beräkningsteknik

Beräkningsteknik

Beräkningsteknik

Våra beräkningsingenjörer håller en mycket hög nivå och spelar en viktig roll för att vi snabbt och smidigt ska komma i mål med ditt uppdrag. Genom att de jobbar tätt tillsammans med konstruktörerna sparar vi tid och du pengar.
Att ha förståelse för helheten är viktigt för oss. Våra erfarna beräkningsingenjörer är en garant för att det vi föreslår och konstruerar fungerar på ett optimalt sätt, även utanför ritbordet. Vi jobbar med alla typer av beräkningar och analyser och är naturligtvis utrustade med de bästa tänkbara programmen för det.

Tjänster

Vi erbjuder dig tjänster inom beräkning och analys för statiska samt dynamiska solid-, termo- och fluidmekaniska applikationer. Det innebär bland annat:

• Linjärelastisk och plastisk analys med skal- och solidelement.

• Problematik med stora deformationer.

• Storskalig kontaktproblemsformulering.

• Modalanalys.

• Utmattningsutvärdering.

• Analys av tryckkärl enligt PED/SS-EN 13445.

• FOPS-, ROPS- och kollapsstudier.

• Värmeflödes- och kyleffektåtgångsanalys.

• Termiskt kopplade strukturproblem.

• ”Stand Alone” -programkodutveckling.

• Flödesproblemsanalyser.

• Praktisk mätteknik.

• Kurser inom tillämpad mekanik

Verktyg

De verktyg vi använder vid analys och egenutveckling av beräkningskod är bland annat ANSYS, SciLab, OpenFOAM, Calculix, Excel och Visual C++/BASIC. Önskar du ett arbete utfört i någon annan programvara kan vi säkerligen komma överens.

Fokus på kund

Vi arbetar enligt begreppet målorienterad tankesmedja. Vi fokuserar på kundnyttan i första hand och jobbar i projekt med tyngd på kontinuerlig dialog med kund och kollegor emellan. Det ger dig bästa möjliga resultat på kortast möjliga tid.

PDF med information om Beräkningsteknik [PDF]