Konstruktion och produktutveckling

Konstruktion och Produktutveckling

Konstruktion och Produktutveckling

Precis som i orientering är det bra att ta en ordentlig titt på kartan innan man börjar konstruera eller produktutveckla.  I vårt fall handlar det om att göra en noggrann förstudie, eller konceptstudie, för att ringa in vår uppgift.
Oavsett om det gäller att optimera en befintlig konstruktion eller att utveckla något nytt har vi de rätta människorna och verktygen för att ta fram rätt lösning. Vi kan även ansvara för montering och idrifttagande. Snabbt, smidigt och rätt är våra ledstjärnor.

Nytt eller uppdatering

När det gäller avgränsade konstruktionsuppdrag följer vi kundens direktiv avseende standarder och konstruktions- lösningar. Det kan gälla att förbättra eller göra en variant på en konstruktion eller kundanpassa den. Ofta gäller detta kunder som har egna konstruktionsavdelningar, men som behöver hjälp vid arbets-toppar. Vi kan optimera egenskaperna hos din produkt, eller också kan vi ta fram ett produktionsunderlag utifrån din idé.

Vi tar hand om allt

Det finns många fördelar att konstruktion och produktutveckling sker hos oss på Camatec. Du kan välja om vi ska arbeta med hela eller delar av projektet hos oss, och du får snabbt tillgång till alla de resurser du behöver. Vi har alltid personal som passar just för ditt uppdrag, och du utnyttjar hela tiden vår samlade kompetens. Vi har kompletta utvecklingsavdelningar och vi sätter in rätt resurs vid rätt tillfälle. Du behöver inte avsätta lokaler, datorer, licenser med mera till oss, och det blir heller ingen belastning på din personal.

Nyaste tekniken

Vi utnyttjar den senaste CAD-tekniken och vi kan arbeta i nästan alla förekommande konstruktionsmiljöer. Vi använder oss bland annat av följande program: ProEngineer, CREO, NX, Inventor, AutoCad och Solidworks. Vill du ha ett arbete utfört i något annat program, ordnar vi naturligtvis det också. Exempel på konstruktioner vi kan hjälpa dig med:

• Maskiner till pappersmassaindustrin.

• Maskiner till gruvindustrin.

• Plastkonstruktioner, t.ex. plastpaneler.

• Tunga svetsade konstruktioner.

• Smidda och gjutna produkter.

• Tunnplåtskonstruktioner.

PDF med information om Konstruktion och produktutveckling [PDF]