Projektledning och Utvecklingsprojekt

Projektledning och Utvecklingsprojekt

Projektledning och Utvecklingsprojekt

Alla våra medarbetare har projektledarutbildning. Det är ett bevis för hur viktigt vi tycker det är med kommunikation i alla led, såväl internt som externt.
En noggrant genomförd förstudie är grunden för ett lyckat projekt. Vi är lyhörda för dina önskemål och bemödar oss om att kommunicera tydligt och klart. Det ska vara ordning och reda genom hela projektet.
Den projektledare som är totalansvarig ser till att du alltid är uppdaterad. Vi har också teknisk projektledning med ansvar för olika delområden. Varje projekt avslutas med att vi tillsammans med dig summerar våra gemensamma erfarenheter. Vi vill alltid lära oss mer.

Från en m² till tusentals

Vi tillsätter olika projektgrupper beroende på hur uppdraget ser ut och tillsätter en koordinator för varje projekt. Det kan gälla allt från hyttprojekt på stora gruvmaskiner till kompakta satellitmottagare. Bland annat har vi varit delansvariga för ett utvecklingsprojekt gällande en bombdesarmeringsfabrik. För att ett projekt ska kunna genomföras från början till slut på ett kostnadseffektivt sätt, börjar vi alltid med att fråga vad målet för projektet är. När vi tillsammans har kommit överens om detta, följer vi alltid en given projektmall.

Förstudie

En seriöst genomförd förstudie är grunden för ett lyckat projekt. Vi gör den alltid tillsammans med kunden. Har en förstudie redan genomförts, vill även vi gärna göra en förstudie för jämförelse och för att undvika fel. En förstudie visar också om projektet överhuvudtaget är genomförbart, och i så fall hur lång tid det kommer att ta.

Planering

När det gäller att planera alla aktiviteter, lyssnar vi noga på kundens önskemål. Har till exempel kunden redan genomfört ett liknande projekt, inhämtar vi naturligtvis kunskaper från det och använder i planeringen.

Genomförande

Här rapporterar vi kontinuerligt var vi befinner oss i projektet. Vi kontrollerar mot olika referensgrupper att allt stämmer.

Avslut

Vi överlämnar överenskommen dokumentation avseende projektet som till exempel ritningar, riskanalyser och beräkningar. Varje projekt avslutas med en summering av erfarenheter, en sammanställning av förbättringsförslag och idéer för att säkra kunskapsöverföringen till nästa projekt.

Mer information om projektledning och utvecklingsprojekt [PDF]