AGA valde Camcoil till världsledande experiment

– Vi utvecklar världsledande tekniker och behöver ha bra utrustning, säger Bo Sundelin vid AGA:s utvecklingsavdelning. Och Camcoilen gör det den ska.

AGA producerar inte bara gas, utan är en av världens ledande utvecklare av industriella tekniker där hetta och förbränning – producerad av gas – är avgörande för processen. En av dessa tekniker är DFI, direct flame impingement, där man hettar upp metalliska band genom att rikta en brinnande låga direkt mot bandet.

Camcoils haspel hos AGA

Upphettad turboeffekt

– Genom att vi bygger ut den ugn som kunden redan använder för sin bearbetning av bandstålet bara en aning och där lägger in en turboeffekt av upphettningen så kan vi tillföra andra processer, som rengöring av ytan och partiell oxidering, förklarar Bo Sundelin som ansvarar för en grupp vid AGA som utvecklar gasapplikationer för stålindustrin. Sammantaget blir det en mycket effektiv bearbetning av råvaran för vår kund. DFI är en teknik som ständigt utvecklas, och tidigare har AGAs lab matat sin provugn med plåtbitar som klippts till lämplig storlek och har hanterats mer eller mindre manuellt.

Coil av bandstål

Camcoil visar processen

– Men för att spara tid och ge vår kund en rättvisande bild av processen, ett flöde som ligger närmare det som förekommer i den fullskaliga verksamheten i industrin, behövde vi en på- och avhaspel. Och då valde vi Camcoil.
Camcoilen har nu varit i drift hos AGA en tid.
– Och den gör vad den ska, konstaterar Bo Sundelin. Den rullar effektivt på och av stålet och vi kan köra olika hastigheter vilket är viktigt för oss. Temperaturen blir ju olika hög beroende på hur fort stålet passerar den brinnande lågan.
– Och självklart är det smidigare att ha ett haspelsystem än att jobba med plåtbitar.
Lennart Andersson, ansvarig för Camcoil på Camatec, är extra nöjd med installationen på AGA.
– Det är en av våra större Camcoil-utrustningar och det var en krävande specifikation, vilket alltid är stimulerande. Bland annat kan hastigheten på bandet varieras från en till 400 meter per minut och bandbredden variera från 100-400 mm. Bandtjockleken kan vara från 0,1 millimeter till 1,5.
Eftersom körningar i provugnen ofta sker med både personal och AGAs kunder närvarande var dessutom säkerhetskraven högt ställda.

 

Flyttbar anläggning

För att man enkelt ska kunna flytta hela anläggningen när lokalen skall användas till andra experiment, konstruerades haspelsystemet på två separata bottenstativ, en avhaspel- och en påhaspelenhet med plats för den AGA-tillverkade DFI-ugnen däremellan. För att uppfylla säkerhetskraven är haspelenheterna försedda med nätstaket och säkerhetsgrindar.
Camatecs vd Peter Wigarthsson följer med intresse resultatet av applikationen av Camcoil hos AGA.

 

Camcoil lanseras internationellt

– Camcoil är en produkt som vi har stora förväntningar på. Den innebär en stor effektivisering av rullhanteringssystemen för alla företag som förädlar stål. Den marknaden är betydande redan i Sverige, men nu planerar vi också att lansera Camcoil internationellt, med början i Tyskland där bandstålsmarknaden är tio gånger större än i Sverige.

0
År av sammanlagd erfarenhet
Vi kan det här!
0
Lösta problem
Finns inget vi går bet på!
0
Vi väljer dig
Vi väger alla jobb lika tungt!
0
Sportutövare
Vi har bra kondition och orkar ta hand om er!