Ingen kan allt! -Inte vi heller, därför jobbar vi i TEAM

Kompetens
I våra projekt ingår det vanligtvis en mängd olika kompetensbehov och kunskaper. När vi jobbar i TEAM får du som kund tillgång till hela vårt kunnande i alla specialfrågor som rör ditt projekt. Vi sätter ihop ett TEAM med rätt människor, rätt kompetens och rätt erfarenhet för att lösa uppgiften. I bland behövs kanske en kompetens under några få timmar i ett stort projekt. Vårt arbetssätt säkerställer att den då, vid rätt tidpunkt och i rätt omfattning finns tillgänglig i ditt CamatecTEAM.

Vi har även samlat olika kunskapsteam på Camatec som sitter på extra specifik kompetens inom olika områden.Ett exempel är vårt Hydraulikteam bestående av certifierade hydraulikingenjörer. Våra kompetensteam är alltid uppdaterade och i framkant inom sina teknikområden och tillgängliga för dig och alla medarbetare på Camatec. Det gör att du som kund till Camatec alltid får tillgång till den senaste och bästa kunskapen.

Kapacitet
Vi vet att varje projekt behöver olika resurser vid olika tidpunkter men framför allt i olika mängd. Genom att vi har valt att jobba i TEAM så får du den kapacitet du behöver när den behövs. Vi rampar upp och rampar ner personalresurserna efter behov i ditt TEAM.

Snabbhet
Eftersom TEAM tillåter att vi jobbar parallellt i stället för linjärt har vi visat att vi kan korta leveranstiderna betydligt. Olika arbetsuppgifter fördelas till de olika TEAM medlemmarna som sedan samverkar för att så snabbt som möjligt leverera.

Kreativitet
Våra team bollar idéer, utmanar varandra och stimulerar oss till en bättre leverans än vad vi förmår som individer. Bättre för dig och roligare för oss. Den gamla devisen om att ett plus ett blir tre gäller verkligen i våra TEAM.

Kvalitetssäkring
Genom att arbeta i TEAM får vi en naturlig granskning av varandras idéer genom att olika lösningar kontinuerligt utvärderas och ifrågasätts under under hela projektet. Genom att vi hela tiden ser till att ha rätt medlemmar med rätt kompetens i TEAMet får vi också en automatisk kvalitetssäkring.

Lönsamhet
Sammantaget kan vi konstatera att du som kund får en snabbare och bättre leverans till en lägre kostnad…på Riktigt.

0
År av sammanlagd erfarenhet
Vi kan det här!
0
Lösta problem
Finns inget vi går bet på!
0
Vi väljer dig
Vi väger alla jobb lika tungt!
0
Sportutövare
Vi har bra kondition och orkar ta hand om er!