I vår egen verkstad, Prodtec, bygger vi dina maskiner

Genom Camatecs egna verkstad Prodtec blir det lönsamt för dig…på Riktigt!

Snabbt
Till skillnad från de flesta företag som jobbar med ingenjörstjänster har vi valt att ha en egen verkstad ”in house”.
Där realiserar vi våra projekt till leveransklara maskiner.

Allt för att du som kund, skall kunna få din produkt från oss, snabbt, enkelt och till rätt kostnad. Verkstadsteamet är en integrerad del i våra projektteam. Vi har använt vårt unika arbetssätt i många olika projekt och ett tydligt resultat är hur det ökar möjligheten att göra snabba leveranser.

Rätt
Att verkstaden är en naturlig del i våra projektteam gör att våra konstruktioner blir rätt från början, producerbara och kostnadseffektiva.

Genom kontinuerlig samverkan mellan ritbord och verkstad kan vi undvika annars så vanliga konstruktionsmissar. Det vi konstruerar skall kunna byggas och fungera på riktigt.

Hög tillgänglighet
Eftersom vi har konstruerat och tillverkat utrustningen, har vi allt som krävs för att installera och driftsätta maskinen hos dig.

Det medför också att Camatec kan finnas vid din sida under hela maskinens livstid. Vi erbjuder service och underhållsavtal för att din verksamhet skall fungera friktionsfritt.

Lönsamt
Alla fördelar sammantaget gör att vi ger dig ett bekymmersfritt högt värde under hela livslängden. Vårt arbetsätt säkerställer en kort pay-off tid på er investering …på Riktigt!

Camatec förbättrade ergonomin hos Bombardier
genom att bygga en montagefixtur.

0
År av sammanlagd erfarenhet
Vi kan det här!
0
Lösta problem
Finns inget vi går bet på!
0
Vi väljer dig
Vi väger alla jobb lika tungt!
0
Sportutövare
Vi har bra kondition och orkar ta hand om er!