Bombardier nöjda med CAMATECS ergonomiska lösning

– Så här vill vi stå och jobba! Det var montören Robert Lindblads spontana reaktion när han tillsammans med tre kolleger från Bombardier inspekterade en ny monteringsfixtur som Camatec har tagit fram. Det är en beställning av dubbeldäckade regionaltåg till Frankrike som har skapat behov av ny utrustning till Bombardiers strömriktningsdivision i Västerås.

– I taket till tågen sitter en låda där elektronikmoduler, kontakter och kablage har samlats, förklarar ansvarig service- och underhållstekniker Mikael Holmberg. I det här fallet är den lådan större än vanligt och det gör att vi måste tänka ett steg till vid montaget av komponenterna.

 

Bättre ergonomi

Framförallt är det ergonomin som påverkas när lådan blir så stor att man inte räcker tvärs över den utan att behöva fresta på ryggen hårt.
– Så nu är vi här för att se om Camatecs lösning ger en så bra arbetsställning som vi behöver, sa skyddsombudet Martin Sonmark vid ett tidigare besök i Camatecs monteringsverkstad i Sunne. Erik Brox vid Camatec har varit projektledare för den nya fixturen och förklarar hur han har tänkt:
– För att vara så effektiva som möjligt köpte vi in en billyft och byggde om den. Nu kan Bombardier bulta fast den tomma lådan i billyftens ram och vinkla den åt det håll som behövs allteftersom de elektroniska komponenterna byggs in. Lådan väger nära 900 kilo och ramen klarar 1,4 ton.

Erik Brox i diskussion med Mikael Holmberg, till höger.

Fixtur i bruk hos kund.

Robert Lindblad hör till dem som kommer att jobba med lådan och han är efter noggrann inspektion nöjd med vad han ser. När ramen är vinklad till nittio grader kommer han lätt åt att montera kablage i kanterna på lådan.
– Så här vill jag jobba, utbrister han. Det här blir bra!
Även Martin Sonmark och Mikael Holmberg är nöjda med Camatecs lösning.
– Detta är den funktion vi var ute efter, konstaterar Mikael Holmberg.

 

Camatec kommenterar

För Camatec är det förstås goda besked att Bombardier är nöjda med konstruktionen och leveransen.
– Detta är en klassisk kundanpassning av en enskild produkt, konstaterar Camatecs vd Johan Ljungner. Så det blir inte fråga om någon serietillverkning, däremot utgår vi ifrån att Bombardier kommer att behöva fler kundanpassade produkter av det här slaget.
Och det är precis så Camatec vill arbeta.
– Vi är som bäst när vi får vara med från ritbordet och ända fram till tillverkningsskedet, säger Johan Ljungner. Nu när vi dessutom har vår egen verkstad i Sunne kan vi också stå för tillverkningen själva.
Erik Brox inskjuter att leveransen till Bombardier gav en bra möjlighet för Camatec att testa sin nya projektprocess i skarp drift.
– Där finns en och annan justering att göra, men i stort sett har det fungerat som vi tänkt oss, säger han.

 

Fixtur i produktionen

Installationen av fixturen i Byggnad 340, Hall 2 är genomförd. Fixturen har följt strömriktarlådorna från förproduktion och har nu övergått till serieproduktion.

0
År av sammanlagd erfarenhet
Vi kan det här!
0
Lösta problem
Finns inget vi går bet på!
0
Vi väljer dig
Vi väger alla jobb lika tungt!
0
Sportutövare
Vi har bra kondition och orkar ta hand om er!