CAMATEC återskapade nedlagt rörsystem

När Anders Skoglunds leverantör av flexibla rörsystem köptes upp av konkurrenten och lades ner förlorade han 85 procent av sina affärer. Nu tillverkar han ännu bättre rör själv – med hjälp av en effektiv konstruktionsinsats från Camatec.

Flexibla rörsystem

Energioptimering i Karlskoga tillverkar flexibla rörsystem av en ny sort som väsentligt effektiviserar energiutvinningen i fjärrvärmesystem. Rörsystemen är dessutom enklare och säkrare att lägga än andra rör på marknaden, vilket sparar personalkostnader åt Energioptimerings kunder.
– En stor tillverkare i Danmark utvecklade ungefär den här typen av rör redan 2003-2004, symptoms berättar Anders Skoglund. Det nya var – och är – att de system som går som stickledningar till stomnätet, det vill säga den sista biten från det grovmaskiga rörnätet och in till fastigheterna, är böjbara och ligger på rulle istället för i vissa givna längdmått.

 

Flexibla rör kan dras runt träd

– Det traditionella sättet att bygga upp infrastrukturen i värmesystemen är att jobba med styva rör i fasta längder som skarvas ihop både vid förlängning och när dragningen ändrar riktning, förklarar Anders Skoglund. Med våra flexibla rör kan du smidigt gå runt ett träd eller en sten utan att behöva skarva ihop flera rör, vilket betyder färre skarvar och enklare rördragning, mindre spill av värme och minskad risk för vattenläckor.

Demonstration av flexibla rör

Tog saken i egna händer

När Anders Skoglund, som sålde rören, miste sin leverantör bestämde han sig för att ta saken i egna händer.
– Tillsammans med den tekniske chefen på det förra företaget flyttade jag verksamheten till Sverige och började omskapa det nedlagda rörsystemet. Några ritningar fanns inte kvar, bara den tekniske chefen Jan Rasmussens minne och en del foton av innovationen.

 

Kopplade i Camatec

Här kopplades Camatec in.
– Vi hade fått rekommendationer om Camatec från en person som jag litar på, berättar Anders Skoglund och det visade sig vara ett lyckokast. Vissa delar av tillverkningsutrustningen fanns redan, men fortfarande saknades centrala bitar av processens själva ”hjärta”.
– Vi fick ta tag i den vagn som styr utmatningen av medieröret och mantelröret plus delar av skumningsprocessen, förklarar Göran Karlsson, operativ chef på Camatec. Man kan väl säga att det är här som kvaliteten på själva processen avgörs.

 

Viktig utrullningsprocess

Energioptimerings produktionschef Thomas Carlsson instämmer:
– Det är viktigt att utrullningen av de båda rören harmonieras med varandra och med skumningen, annars blir det ett ineffektivt flöde i rörtillverkningen. Projektet med anläggningens centrala del ställde stora krav på koordinering och kommunikation mellan Camatec och Energioptimering. Energioptimering visste vad de ville ha, men inte hur man skulle komma fram till slutprodukten.

Automatisk utrullning

Kravspecen växte fram

– Det gjorde att kravspecen och de tekniska lösningarna fick växa fram allteftersom och i samråd mellan oss och kunden, förklarar Göran Karlsson. I den danska versionen var utrullningen mekanisk, nu är den till stora delar automatisk. Camatec fokuserade på att få fram en enkel manuell lösning för varje ingående del, som med enkla metoder kunde automatiseras.

– Det här är en helt annan maskin än den vi hade i Danmark, säger Anders Skoglund nöjt. De går inte att jämföra på samma dag! Nu är det bara finjusteringar kvar för lite sånt blir det alltid när man jobbar med utrustning som inte har funnits förut. Energioptimerings Anders Skoglund och Thomas Carlsson är överens om att Camatec var ett bra val.

 

Camatec lösningsorienterade

– Det märks att de är lösningsorienterade, säger Thomas Carlsson. Det har inte varit något gnäll när vi har kommit med nya förslag och justeringar hit och dit utan det har varit tydligt att konstruktörerna och vi har haft samma mål, nämligen att få fram en bra produkt som gör det den ska göra.
Göran Karlsson kontrar med att uppdraget har varit kul.

 

Älskar kluriga uppdrag

– Vi på Camatec älskar kluriga jobb där vi får tänka till lite extra. Det är då vår kompetens verkligen kommer till sin rätt, det är då vi utvecklas och tycker att det är riktigt kul på jobbet!
– Och, tillägger han, det är inte fel att jobba med produkter som minskar energiförbrukningen och sparar på vår miljö.

0
År av sammanlagd erfarenhet
Vi kan det här!
0
Lösta problem
Finns inget vi går bet på!
0
Vi väljer dig
Vi väger alla jobb lika tungt!
0
Sportutövare
Vi har bra kondition och orkar ta hand om er!