Vår Green Field Expertis maximerar produktionskapaciteten

Att ta en färdig produktprototyp och sätta den i serieproduktion i en fullskalig produktionsanläggning är ett komplext och komplicerat arbete som kräver både expertis och noggrann planering. Även när man vill öka sin kapacitet ställs man inför liknande frågeställningar.

På Camatec har vi lång erfarenhet av att hjälpa företag att ta detta steg och säkerställa en smidig övergång från prototyp till produktion. Vi kallar det för ”Green Field”-produktionsutveckling, och här är hur vi kan hjälpa dig:

1. Definiera Omfattningen:

Vårt första steg är att tillsammans med er definiera omfattningen av den framtida produktionsanläggningen. Detta innebär att vi tar hänsyn till antalet enheter som ska produceras, vi tar hänsyn till den nya eller uppdaterade fabrikens önskade output, materialflöden och andra viktiga faktorer. Genom att klargöra era mål och behov skapar vi en konkret plan för att uppnå dem.

2. Layout och Design:

Efter att omfattningen är fastställd, påbörjar vi layout- och designdelen av projektet. Vi arbetar noggrant med att utforma den nya fabriken och produktionsanläggningen för att säkerställa optimal användning av fastigheten och resurserna. Vårt mål är att minimera onödig förlust av tid och material, samtidigt som vi säkerställer att arbetsmiljön är säker och effektiv.

3. Datorsimuleringar:

När det första utkastet är klart, använder vi avancerade datorsimuleringstekniker för att utvärdera flödet av material och arbetskraft i den nya produktionsmiljön. Detta möjliggör en virtuell testkörning av hela produktionsprocessen och ger oss möjlighet att identifiera och åtgärda eventuella flaskhalsar eller ineffektiviteter innan vi har påbörjat någon faktisk byggnation. Genom att använda simuleringar kan vi optimera processen, förkorta installationstid och idrifttagning, minimera stillestånd och därmed sänka produktionskostnaderna.

4. Kravspecifikation – Byggnader och Utrustning:

Innan vi går vidare till implementeringen och uppskalningen av din produktionsanläggning, är det avgörande att fastställa tydliga krav för både fastigheter och utrustning. Vi tar en helhetsbild av de nödvändiga komponenterna för att säkerställa att varje aspekt av din anläggning uppfyller dina specifika behov och mål.

Byggnader:

Genom att vi själva definierar produktionssystemet tar vi smidigt fram kravställning på fastigheterna som behövs byggas. Vi skapar tillsammans en effektiv arbetsmiljö som optimerar arbetsflöden, främjar säkerhet och följer alla tillämpliga byggnads- och säkerhetsnormer.

Utrustning:

För att driva din produktion behöver du rätt utrustning som möter specifika regulatoriska krav. Vi utvärderar och väljer den mest lämpliga maskinkonstruktionen, automationsutrustningen och mekanikkonstruktionen. Vi bryter ner utrustningskraven i detalj och räknar på varje enskild del.

Vi är övertygade om att en noggrann kravspecifikation för byggnader och utrustning är grundläggande för att uppnå en smidig och framgångsrik övergång från prototyp till fullskalig produktion i en ”Green field”-miljö. Vårt team arbetar med dig genom hela kravspecifikationsprocessen för att säkerställa att varje detalj är väl genomtänkt och att ditt projekt uppnår de önskade resultaten.

På Camatec strävar vi efter att vara din pålitliga partner i varje steg av produktionsutvecklingen, och vi är redo att hjälpa dig att definiera och uppnå dina mål för ”Green field”-produktion. Kontakta oss idag för att inleda samarbetet.

5. Implementering och Uppskalning:

När alla förberedelser är klara är det dags att implementera den nya produktionsanläggningen och börja uppskalningen från prototyp till full produktion. Vårt team övervakar hela processen och säkerställer att allt går enligt plan. Vi arbetar även med att utbilda personalen för att säkerställa en smidig övergång och hög produktivitet.

6. Leverans av Utrustning:

Efter att Ni som kund har genomfört Er utvärdering och godkänt kravspecifikationen är det dags att gå vidare till leveransfasen. Denna fas är avgörande för att säkerställa att alla nödvändiga komponenter och maskiner är på plats och redo för produktion. Vår leveransprocess innefattar ofta en kombination av standardutrustning samt specialdesignade och skräddarsydda komponenter och maskiner som vi själva har konstruerat.

Standardutrustning:

Vi arbetar med ledande tillverkare och leverantörer för att säkerställa att du får högkvalitativ standardutrustning som uppfyller branschstandarder och dina specifika krav. Dessa komponenter och maskiner är noga utvärderade och testade för att garantera pålitlighet och prestanda. Vår roll är att säkerställa att de integreras smidigt i din produktionsanläggning och att de fungerar i harmoni med specialdesignade delar.

Specialdesignade Komponenter och Maskiner:

För att optimera din produktionsprocess och säkerställa att den är anpassad till dina unika behov, skapar vi specialdesignade komponenter och maskiner. Vårt team av erfarna ingenjörer tar hand om hela designprocessen, från koncept till färdig produkt. Dessa specialanpassade lösningar är utformade för att passa perfekt in i din produktionsmiljö och är skapade för att maximera effektivitet och prestanda.

När leveransen är klar, övervakar vi installationen och integrationen av alla komponenter och maskiner för att säkerställa att de fungerar som de ska och att din produktionsanläggning är redo att börja producera enligt plan.

På Camatec är vi stolta över att erbjuda skräddarsydda lösningar för varje företag som står inför utmaningen att ta en prototyp till marknaden. Med vår erfarenhet och tekniska expertis kan vi hjälpa dig att maximera din produktionskapacitet, öka effektiviteten och minimera riskerna.

Ord, ord, ord i all ära, men vi vill gärna att du hör av dig till oss så får vi visa hur vi bygger verkstad… på riktigt!

Slå mig en signal!

Oscar Adolfsson

Image module
0
År av sammanlagd erfarenhet
Vi kan det här!
0
Lösta problem
Finns inget vi går bet på!
0
Vi väljer dig
Vi väger alla jobb lika tungt!
0
Sportutövare
Vi har bra kondition och orkar ta hand om er!