Camatec är produktägare, produktutvecklare och helhetsleverantör av produktionsutrustning
– ett perspektiv vi delar med många av våra kunder.

Din garant för en relevant process.

Projektanpassat scope:

 • Komplett CE-märkning baserad på vår process
  • Maskiner
  • Maskinlinjer
 • Integration av ny utrustning i befintlig produktionsmiljö
 • Förstärkning av er verksamhet. Stöd vid upphandling, Leveranstörsbedömningar
 • Validering av utrustning i samband med driftsättning, mm.
 • Riskinvestering
 • Verifiering av kravuppfyllelse och överenstämmelse för fordon eller arbetsmaskiner
 • Utbildning, 2 dagars introduktion
  Syfte / Målgrupp:

Konstruktör – vad betyder det för mig som konstruktör?
Produktägare – vad innebär det för mig som produktägare?
Kund / Operatör / Eftermarknad / Beställare

Ring eller maila:

Henrik Andrén

Sales Manager

Anders Andersson

Senior CE Specialist

0
År av sammanlagd erfarenhet
Vi kan det här!
0
Lösta problem
Finns inget vi går bet på!
0
Vi väljer dig
Vi väger alla jobb lika tungt!
0
Sportutövare
Vi har bra kondition och orkar ta hand om er!