Rainpower rustade upp turbin i Älvkarleby

Camatec bidrog med smart tekniklösning

När Rainpower, specialister på vattenkraft, kallades in för att renovera turbiner i Älvkarleby med kort varsel förstärkte de sina resurser med Camatec.
I tätt samarbete med Rainpower klurade Patrik Larsson vid Camatec ut en lösning som innebär att det över hundra år gamla kraftverket nu har implementerat ny teknik som normalt används i offshoreindustrin.

Vi har drygt tvåtusen vattenkraftverk i Sverige och de flesta är gamla, men värdefulla för vår elproduktion. Sverige får i genomsnitt närmare hälften av sin el från vattenkraften och kan under ett regnigt år även exportera el.
Att bygga ut vattenkraft är känsligt och därför finns det ett stort behov av att vårda den resurs som redan finns. Företaget Rainpower i Kristinehamn har specialiserat sig på att renovera och effektivisera befintliga anläggningar, och när det mer än hundra år gamla kraftverket i Älvkarleby behövde rustas upp gick uppdraget till Rainpower.

Kort ledtid
– Det var ett uppdrag med kort ledtid och vi hade redan en späckad orderbok, så vi vände oss till Camatec för ett samarbete, berättar Rainpowers vd Rebecka Nilsson. Det visade sig vara ett lyckokast. Patrik Larsson på Camatec funderade på uppgiften tillsammans med Rainpowers Albin Fahlén och tillsammans räknade de ut ett sätt att implementera spetsteknik från offshoreindustrin i turbinbranschen, som är känd för sin konservatism.

– Vi behövde hitta ett sätt att spänna fyra ringar i turbinens hjärta, dess löphjul, så att de tjugo skovlarna som fångar upp energin från vattenflödet sluter tätare mot varandra, förklarar Patrik Larsson.

Släppte för mycket vatten
– I annat fall släpps det igenom för mycket vatten när turbinen står stilla, vilket gör att värdefull energi går till spillo.
Spänningen av ringarna regleras med hydraulik som kan justeras vid stillestånd, men någon riktig exakthet i tätningen är svår att nå med den tekniken.

– Ett problem har hela tiden varit att ringarna, som sitter på en och samma axel, påverkas olika av anspänningen från hydraulsystemet beroende på var på axeln de sitter och måste justeras med olika värden så att de spänner lika hårt mot skovlarna. Beräkningen av de värdena har varit svåra att göra och har byggt mer på teorier och erfarenhet än på fakta.

Lastcell gav fakta
Justeringen av ringarnas spänning görs med vantskruv, och Rainpowers smarta drag var att byta ut den gängade delen i vantskruven mot en lastcell, en typ av kraftgivare som används på oljeplattformar.

– Med lastcellen kan vi få faktiska siffror på belastningen på varje ring, dessutom under drift när vattnet flödar, förklarar Patrik Larsson.
Därmed effektiviserades turbinens kraftproduktion väsentligt – vi talar om enorma volymer vatten som nu ger el istället för att rinna iväg i onödan – samtidigt som lösningen sannolikt ökar tiden tills nästa översyn blir nödvändig.

Rainpower snabbfotad styrka
I Älvkarleby finns det ytterligare fyra löphjul att åtgärda på samma sätt och tekniken kan även användas på turbiner som inte är helt identiska med den i Älvkarleby, som byggdes 1918.

– Det här är ett bra exempel på hur vi på Rainpower, som är en liten snabbfotad styrka på nio ingenjörer i Kristinehamn, kan göra oss nytta av ett bra nätverk där Camatec är en viktig kugge, konstaterar Rebecka Nilsson.

Tillsammans med kunden Rainpower räknade Camatecs Patrik Larsson ut att en hundra år gammal turbin i Älvkarleby kunde effektiviseras med hjälp av spetsteknik från offshore-industrin.

– Rainpower är ett intressant företag som ligger i framkant inom turbinteknik, så det är alltid spännande att samarbete med dem, säger Joakim Bengtsson, Camatecs platschef i Karlstad.

Kul kunskap 1

Tre sorters turbiner
Kaplan
kan ställa om skovlarna i löphjulet till ett varierat flöde över året, den mest använda i Sverige.

Francis också rätt vanlig i Sverige, fungerar för hög och medelhög fallhöjd.

Pelton används för hög och mycket hög konstant fallhöjd, typiskt norskt.

Kul kunskap 2

Kaplan-turbinen uppfanns i Kristinehamn och Rebecka Nilsson har bland annat varit i Uganda för att renovera Kaplan-turbiner.

0
År av sammanlagd erfarenhet
Vi kan det här!
0
Lösta problem
Finns inget vi går bet på!
0
Vi väljer dig
Vi väger alla jobb lika tungt!
0
Sportutövare
Vi har bra kondition och orkar ta hand om er!