Vasaskeppet sjunker igen

Camatec fick uppdraget att rita nya vaggan.

regalskeppet-vasa_2-camatec

Foto: Anneli Karlsson, Vasamuseet/SMTM.

Vasamuseet-2020-camatec

Foto: Anneli Karlsson, Vasamuseet/SMTM.

Tretusen ritningar ska levereras, sedan kan Vasaskeppets nya stöttning börja byggas.
Camatec har fått det prestigefyllda uppdraget och räknar med att vara klara till midsommar.

Vasaskeppet sjunker sakta igen. Visserligen bara någon millimeter per år, men över tid blir det centimetrar och den lilla vridningen riskerar att på sikt skapa skador i ekskrovet.

– Läget är inte akut, men vi vill vara ute i god tid för att förhindra för stor påverkan, säger Magnus Olofsson, projektchef vid Vasamuseet.
Han berättar att den nuvarande vaggan, som är en rätt enkel stålkonstruktion, har hängt med ända från bärgningen av skeppet 1961.

– Och stöttningen ligger helt på utsidan av skrovet, vilket gör att skeppet blir hängande på ett vanskligt sätt. Den här gången vill vi också staga upp med ett ”skelett” inombords.

Uppdraget att konstruera den nya stöttningen av denna nationalklenod gick för tre år sedan till Camatec.

– Många kände sig kallade, men vi fastnade för Camatec som inte kommer från byggsidan utan främst arbetar mot industrin, förklarar Magnus Olofsson, tidigare ansvarig för bevarandeavdelningen vid Vasamuseet och numera projektchef för stöttningen.

Regalskeppet Vasa

Foto: Anneli Karlsson, Vasamuseet/SMTM.

Magnus_Olofsson

Göran Olofsson

Foto: Anneli Karlsson, Vasamuseet/SMTM.

– Dels kan inte det här uppdraget lösas med standardlösningar från byggsektorn, och dels ville vi jobba med konstruktörer som klarar ovanliga och komplicerade miljöer, och det kan Camatec. De har bland annat gjort väldigt speciella skräddarsydda lösningar i Stockholms vattenreningssystem och har bra referenser därifrån.
Och hittills har samarbetet fungerat utmärkt.

– Det har uppstått en rad nya problem jämfört med vår ursprungsplan, men ingenjörerna och vi har en bra dialog som jag känner mig trygg med, intygar Magnus Olofsson.

– Det måste bli rätt från början, för den här gången bygger vi för minst hundra år framåt!

Till midsommar ska Camatecs arbete vara klart och ett anbud på byggentreprenaden läggas ut.

– Då ska det ligga omkring tretusen ritningar på bordet här, konstaterar Magnus Olofsson.
Själva byggarbetet kan däremot komma att skjutas upp något år eller två.

– Vasamuseet är helt självfinansierat genom biljettintäkter, så stängningarna under pandemin har gått hårt åt vår ekonomi, förklarar Magnus Olofsson.
Vasamuseet är landets mest välbesökta museum och drog 2019 mer än en och en halv miljon besökare, vilket i intäkter landade på drygt tvåhundra miljoner. Stöttningen beräknas kosta 110 miljoner kronor, och även om den kostnaden fördelar sig över flera år, så är avbräcket från pandemin kännbart.

– Därför drar vi nu igång ett stort arbete med att dra in sponsorpengar. Vi tror att det finns en stor vilja från svenska finansiärer att bidra till att ett så viktigt besöksmål i landet blir rätt bevarat, vi måste bara se till att projektet blir känt!

0
År av sammanlagd erfarenhet
Vi kan det här!
0
Lösta problem
Finns inget vi går bet på!
0
Vi väljer dig
Vi väger alla jobb lika tungt!
0
Sportutövare
Vi har bra kondition och orkar ta hand om er!