Ny kranteknik effektiviserar vindkraften

Camatec i centrum när Salamander Quick Lift utvecklades

Högre, snabbare och säkrare – med ny kranteknik kommer vindkraftverken i Sverige och övriga världen snart att kunna resas effektivare än någonsin. Salamander Quick Lift heter systemet, som Camatec har varit med och utvecklat.
– Det började med en CE-märkning, men snart var vi epicentrum för ett riktigt spännande framtidsprojekt, berättar Camatec vd Johan Ljungner.

I takt med att vindkraften byggs ut ökar behovet av anläggningar som är ännu högre än dagens och ger mer energi. Och nu har man tack vare en innovation på kransidan hittat ett sätt att nå högre än de 130 meter som ofta är max i dag.
– Det finns flera fördelar med att komma upp i över 200 meter, förklarar Marcus Dahlinder, vd för utvecklingsbolaget Skyrex.

Större blad, mer energi
– På högre höjd går det att använda större blad, vilket genererar mer energi, det är jämnare vind och även mindre risk för isbildning som kan skapa påfrestande obalans i bladens rörelser.

Enklaste sättet att förklara storheten i Salamander Quick Lift är att beskriva den process den kommer att kunna ersätta:
– I dag körs vindkraftverkets alla komponenter till resningssajten med minst femtio, ibland upp till sjuttio, lastbilar, berättar Marcus Dahlinder.
– Väl där monteras masten ihop i sin fulla längd, vilket kräver en röjd och tilljämnad gata i terrängen på upp till 150 meter. Därefter reser man vindkraftverket med en traditionell lyftkran.
Flera moment kräver att montörer arbetar på hög höjd med risk för arbetsplatsolyckor.

Säkrare skjuta upp tornet
Med Salamander-kranen skjuter man istället upp tornet underifrån segment för segment i en basram tills full längd nås. Kranen använder själva tornet för att skapa stabilitet för varje segment som knuffas uppåt, vilket innebär att kranens fotavtryck blir mycket mindre än den för en traditionell lyftkran. Och den mänskliga insatsen på höga höjder är minimal.
– Hela processen är snabbare, det krävs inga stora ingrepp i terrängen och det behövs bara femton lastbilar för att köra fram komponenterna, förklarar Marcus Dahlinder.

En första fullskalekran byggs just nu i Örnsköldsvik och förväntningarna på den nya tekniken är stora, både nationellt och globalt.
– Det känns väldigt tillfredsställande att vi spelar en viktig roll i den här typen av utvecklingsprojekt, säger Camatecs vd Johan Ljungner.

Mando-kulturen avgjorde
Camatec kom in i projektets linda som påtänkta kvalitetssäkrare för CE-märkning, men kom snabbt att få en mer central roll.
– Innovatören Kenneth Lundberg, som tyvärr har gått bort, fattade tycke för vår unika företagskultur MANDO och utsåg oss till ett slags spindel i nätet för hela utvecklingsarbetet.

Det innebar att Camatec bidrog med hela det ingenjörsteam som drev den tekniska projektledningen, konstruktionsarbetet, beräkningen, säkerheten och CE-märkningen.
– Vi höll också i många trådar mellan visionären, uppfinnaren, konstruktörerna och leverantörerna av hårdvara, totalt ett hundratal personer som arbetade i ett öppet och transparent lagarbete i högt tempo.

Från skiss till prototyp på tre månader
Mest stolt är Johan Ljungner över att man lyckades gå från servettskiss till första prototyp av en delmodul på bara tre månader, från september till november 2019.
– Det bör vara något av ett rekord men är inte förvånande; hela projektet har från början till slut präglats av skyhög energi, driv och gott samarbete.

Den tekniske projektledaren Dan Pilotto från Camatec instämmer:
– Jag har aldrig tidigare sett ett så högt tempo i ett projekt! Det har varit jäkligt krävande men också fantastiskt stimulerande. Hemligheten har varit det helt öppna och prestigelösa samarbetet mellan alla led i framtagningsprocessen.
– Ingen har försökt skydda sin egen rygg, utan så fort en fråga har uppstått har den lösts omedelbart mellan olika parter och det enda alla har haft för ögonen är ett bra resultat.

Beställaren mycket nöjd
Marcus Dahlinder från beställaren Skyrex, håller med:
– Vi är fantastiskt nöjda med alla som har bidragit till att vi har fått den här tekniken på plats så snabbt och med så hög kvalitet. Nu pågår bygget av ett första vindkraftverk i Örnsköldsvik där Salamander Quick Lift används och utvärdering kommer att ske innan man startar serieproduktion. Enbart i Sverige räknar olika scenarier med att vindkraften ska byggas ut från drygt 16 terawatt (2018) till mellan 40 och 120 terawatt fram till år 2045, så efterfrågan på effektivare utrustning lär finnas.

Teknisk projektledare vid framtagningen av Salamander var Camatecs Dan Pilotto.

Daniel Wännlund, jobbade med numerisk analys i Salamander-projektet.

Maskinkonstruktören Samuel Nilsson var en av dem som bidrog med sitt kunnande i projektet.

0
År av sammanlagd erfarenhet
Vi kan det här!
0
Lösta problem
Finns inget vi går bet på!
0
Vi väljer dig
Vi väger alla jobb lika tungt!
0
Sportutövare
Vi har bra kondition och orkar ta hand om er!