Norska SoilSteam skapade
maskin för giftfritt jordbruk

– Camatec satte den på hjul

SoilSteam i Norge hade tekniken för att giftfritt rena matjord från ogräs och nematoder och Camatec hade kunnandet från hjuldrivna anläggningsmaskiner.
Samarbetet resulterade i framtidsmaskinen FieldSaver, en makalös maskin som rengör odlingsjord med – ren ånga!

Att döda ogräs och andra oönskade organismer i matjord genom att slå på brännhett vatten är inget nytt, det gjorde redan våra mormödrar för att hålla rent i trädgårdslandet.

Men att skala upp metoden till industriell nivå har varit ett uppdrag för det norska företaget SoilSteam i samarbete med Camatec.

– Vi har merparten av det tekniska kunnandet inhouse, men behövde en partner som hade bättre erfarenhet och kapacitet än vi när det gäller rullande fordon och då föll valet på Camatec, säger Tor Aksel Storbukås, operativ chef i SoilSteam.

Renar kontaminerad matjord
Kortfattat går SoilSteams innovation ut på att rena kontaminerad matjord genom att utsätta den för het ånga. Då dödas ogräs och nematoder och kan ge plats åt den gröda som ska växa där.

– Detta sker ju sedan länge med hjälp av kemiska bekämpningsmedel i stora delar av världen, men våra försök har visat att vi kan nå samma höga skördeutfall med hjälp av harmlös ånga, konstaterar Tor Aksel Storbukås.

Utöver att SoilSteams metod kan befria jordbruksmark från giftiga besprutningsmedel har den också visat sig effektiv vid bekämpning av invasiva arter, som lupiner och parkslide.

– Där har vi fått goda resultat i försök vi har gjort tillsammans med Trafikverket i Karlstad när det gäller bekämpning av lupiner i vägrenar.

En norsk uppfinning
Själva idén att använda mormors gamla trädgårdstrick i jordbruket kläcktes av tre jordbrukare i Norge på nittiotalet, när reglerna kring användning av gifter i jordbruket skärptes kraftigt. De tre uppfinnarnas idé resulterade i en maskin som skickar ner het ånga i den del av myllan där plantering eller sådd ska ske. Tekniken fungerade, men var långsam och ineffektiv. Det fanns många nackdelar med att ha ångverktyget släpande efter en traktor, däribland svängradien och matningen av vatten och upphettning.

Ville skapa självgående maskin
När det med tiden kom in investerings- och utvecklingskrafter i SoilSteam började man därför titta på möjligheten att integrera själva ångverktyget i ett självgående fordon.

– Och fordon som rullar har ingen byggt i Norge på åtminstone femtio år, så det var naturligt att gå över vår närmaste gräns för att hitta kompetensen på just det området, konstaterar Tor Aksel Storbukås.
Tack vare Henrik Andrén, chef för Camatec i Årjäng, och hans nätverk i Norge knöts en kontakt.

Camatec kan rullande fordon
– En viktig anledning för oss att gå vidare med Camatec var att de hade jobbat med anläggningsmaskiner på hjul tidigare, påpekar Tor Aksel Storbukås. De fick också goda vitsord från Trosteruds Mekaniska Verkstad som hade samarbetat med Camatec tidigare.
Jon Åkefeldt utsågs till övergripande projektledare på Camatec och han plockade ihop ett team på ett tiotal personer där Stefan Flödén som teknisk projektledare jobbade tajt ihop med SoilStems tekniske chef Adel Samiei:

– Själva ångverktyget är ju SoilSteams core business, så den delen skötte Adel och hans medarbetare det mesta av, berättar Stefan Flödén. Vår uppgift var att skapa en självgående jordbruksmaskin på hjul och integrera ångverktyget i den.

FieldSaver utnyttjar hela åkern
Tekniska delprojekt var bland annat ramens utformning, fordonets hjulupphängning och hur man skulle hantera de slangar som förser maskinen med vatten och bränsle.
Resultatet blev FieldSaver, en maskin med hög markfrigång som har ångverktyget i botten och smidigt kan förflytta sig åt alla håll tack vare hjul som roterar runt sin egen axel. Ångverktyget sitter fast i underkant av ramen och trycks ner med hjälp av maskinens egen vikt. Sedan lyfts hela ramen inklusive verktyg upp med hjälp av domkrafter på gavlarna före nästa förflyttning framåt.

– Konstruktionen gör att man kan utnyttja varje kvadratmeter på åkern och slipper bortfall på grund av stor vändradie, som det var förut, konstaterar Stefan Flödén.

Kort ledtid på grund av klimatet
Han tycker att de största utmaningarna i projektet var den korta ledtiden och den tekniska lösningen kring hur ångredskapet skulle höjas och sänkas på bästa sätt.
Den korta ledtiden förklarar beställaren Tor Aksel Storbukås med att när det väl fanns möjlighet att gå igång med projektet var det vinter i Norden och snart skulle bli det igen – som bekant.
– Så vi ville verkligen försöka få fram en första prototyp medan den fortfarande kunde testas på hemmaplan. Och det höll nästan; vi fick jobba med en yta i ett växthus på höstkanten, men det fungerade.

Prestigelöst samarbete
Adel Samiei har bara gott att säga om samarbetet med Camatec.
– Jag tror att prestigelösheten är det som har fört arbetet framåt så smidigt, säger han. Det finns en öppenhet hos teamet i Camatec som är ovanlig, det är lätt att säga ifrån om man har en fråga eller en annan idé och det känns att alla lyssnar, delar med sig och vill projektet väl.
– Självklart var det lite rörigt i början innan vi alla hade funnit våra roller: Vem kan vad, vem gör vad? Men det har klarnat efterhand och nu kan det bara bli bättre.
En annan viktig tillgång hos Camatec har varit företagets nätverk.

Fick fram komponenter
– En stor svårighet i dagens läge är ju att få tag på komponenter, säger Adel Samiei. Utan Camatecs kontakter på den fronten hade vi aldrig hunnit fram i tid!
Nu väntar en period av trimning av prototypen innan man sjösätter serieproduktion av FieldSaver.
– Det är ju lite motlut just nu, med pandemin som har stört industrins produktion och nu dessutom de höga energipriserna, konstaterar Tor Aksel Storbukås.
– Men metoden att rena jord giftfritt har framtiden för sig, för de besprutade jordarna ger allt sämre skördeutfall och inom EU kommer nu en ny lag där man kräver säkra matjordar och då är vi i startgroparna.

Själva ångverktyget sitter under maskinen och skickar ner het ånga i matjorden för att rena den från ogräs och nematoder.

Hjulen roterar runt sin egen axel, vilket gör att FieldSaver vänder på en femöring och kan bearbeta hela åkerns yta.

Tor Aksel Storbukås,
operatic chef på SoilSteam

Adel Samiei,
teknisk chef på SoilSteam

Henrik Andrén,
chef Camatec Årjäng

Jon Åkefeldt,
projektledare team Camatec

Stefan Flödén,
teknisk projektledare Camatec

0
År av sammanlagd erfarenhet
Vi kan det här!
0
Lösta problem
Finns inget vi går bet på!
0
Vi väljer dig
Vi väger alla jobb lika tungt!
0
Sportutövare
Vi har bra kondition och orkar ta hand om er!