Arbetsplattformen som ger Stockholm Vatten högre i tak

Inför installationen av ett nytt filterreningssystem har Stockholm Vatten tagit hjälp av två rälsgående arbetsplattformar i Henriksdals reningsverk.
Plattformarna är unika på flera sätt då de måste uppfylla många krav som är specifika för den tuffa miljö de ska vara verksamma i.

Bakgrunden till projektet är att Stockholm Vatten och Avfall är i färd med att införa ett nytt vattenreningssystem som är tillviss del baserat på filterteknik i Henriksdals reningsverk. Reningsverket är det största avloppsreningsverket i Stockholm. Filtren ska placeras i reningsverkets 14 biobassänger. För att möjliggöra montage och service av filtren monteras traverser i taket, men för att få plats med traversen måste först tunneltaken ovanför bassängerna höjas med två meter. Det är här Camatecs rälsgående arbetsplattformar kommer in i bilden.

 

70 kvadratmeter stora plattformar

De två 70 kvadratmeter stora plattformarna designades med ett modultänk för att enkelt kunna stuvas om för att kunna lösa olika arbetsuppgifter. Basutrustningen innefattade bergborrmaskin, matare, bommar och servicekorgar. Arbetsplattformarna monteras ovanför biobassängerna, som var och en är 70 meter lång och har ett djup på sex meter. När borrningen är klar vid en position flyttas plattformen enkelt framåt eller bakåt eftersom den är rälsgående. Plattformen är även konstruerad så att borrutrustning ska kunna plockas av för att frigöra yta på plattformen för traversbalksmontage och betongsprutning.

Peter Rudby är nöjd med leveransen, projektet löpte på utan större problem. Fokus för konstruktionen, förutom funktion och säkerhet, har som nämnts ovan varit att få den moduluppbyggd så att den ”enkelt” ska gå att möblera om och demontera.

 

Nio års arbete framåt i tiden

I två tunnlar är man redan klar med takhöjningen, men än har arbetsplattformarna ett omfattande arbete framför sig. Då det inte går att stänga ner hela reningsverket tar man bara två till fyra tunnlar ur drift åt gången. Mellan varven monteras arbetsplattformarna med all utrustning ned och förvaras utanför reningsverket.
Man räknar med att plattformarna skall vara i drift i åtta år framåt.
– Vi kommer sannolikt att montera upp och ned den här utrustningen under många år framåt, säger Peter Rudby.

 

En helhetslösning

Camatec har levererat plattformen, inklusive utrustning för borrning, som en helhetslösning:
– Vi har utvecklat, konstruerat och monterat upp plattformen på plats, säger Peter Rudby.
– Vi har också gjort ett så kallat FAT, ”Factory Acceptance Test”, då kunden har fått komma till vår partners verkstad så att vi är överens om leveransen.

 

Nytt rasskydd

Den 26 februari 2016 tecknade Camatec kontrakt med Stockholm Vatten. Sex månader senare, i september 2016, var allt på plats.
Montaget på plats var komplext då det rådde begränsade lyftmöjligheter och det fanns även begränsningar för hur mycket golvet fick belastas.
– Vår uppfattning är att kunden har varit nöjd, säger Peter Rudby och tillägger: Vi fick vidare förtroende att montera två rasskydd i anslutning till plattformsmontaget, rasskydden användes i samband med takfällning för att skydda vissa utsatta delar i verket. Det är ett 60 kvadratmeter stort rasskydd som väger någonstans 40-50 ton.

 

Leverantör till gruvindustrin

Peter Rudby tror att en nyckel till deras framgång – när det gäller att leverera skräddarsydda lösningar som uppfyller alla krav – ligger i företagets historia och att man är van att leverera speciallösningar till gruvindustrin. En av Camatecs största kunder är en stor aktör inom gruvindustrin.

0
År av sammanlagd erfarenhet
Vi kan det här!
0
Lösta problem
Finns inget vi går bet på!
0
Vi väljer dig
Vi väger alla jobb lika tungt!
0
Sportutövare
Vi har bra kondition och orkar ta hand om er!